niedziela, 21 marca 2021

46 wyprawa KTK - kilka zdjęć46 wyprawa KTK (z 21 marca 2021 r.) - oto niektóre zdjęcia.


Wkrótce linki do fotorelacji i video.


Foto: fortyck