sobota, 20 marca 2021

Wiosna 2021
Wiosna astronomiczna zaczęła się 20 marca o godzinie 10:37, czyli w momencie równonocy wiosennej.


Data rozpoczęcia się wiosny astronomicznej zależna jest od ruchu Słońca - jest więc datą ruchomą.

Rozpoczyna się ona w równonoc, czyli w dniu przesilenia wiosennego.

Jest to czas, w którym noc i dzień trwają dokładnie tyle samo - 12 godzin. 

W tym roku wypadnie to dzień przed wiosną kalendarzową, a więc w sobotę 20 marca, i przez kolejne pół roku słońce mocniej ogrzewać będzie półkulę północną. 

W tym czasie dzień będzie stawać się coraz dłuży, a noc krótsza. 

Astronomiczna wiosna potrwa do 21 czerwca, czyli do lata.


Do roku 2043 wszystkie kolejne wiosny astronomiczne wypadać będą tego samego dnia - 20 marca.

Od roku 2044 zacznie się to jednak przesuwać i dzień ten będzie występować 20 lub 19 marca. 


Zdjęcia z dnia 20 marca 2021 r.

Foto: fortyck