poniedziałek, 15 marca 2021

46 wyprawa KTK - info


W marcu 2021 odbędzie się 46 wyprawa KTK.


Więcej: http://forum.fortyck.pl/topic/1667-gdzie-46-wyprawa-ktk/

POWYŻSZY OBIEKT NA ZDJĘCIU NIEKONIECZNIE BĘDZIE CELEM WYCIECZKI - TO JEST TYLKO ILUSTRACJA


Foto: fortyck