środa, 6 stycznia 2016

Trzech Króli 2016


6 stycznia - Trzech Króli, czyli Objawienie Pańskie

Święto chrześcijańskie obchodzone na pamiątkę Trzech Mędrców (Króli), którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi.

W kościele katolickim obchodzone 6 stycznia każdego roku.


Zmiany w kodeksie pracy od 2011 r.

W piątek 24 września 2010 r. Sejm zadecydował, że święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy począwszy od 2011 r.

Dzięki temu pracownicy zyskają dodatkowy, trzynasty dzień świąteczny w roku, jednak kosztem utraty innego przywileju.

Do tej pory jeśli święto wolne od pracy wypadało w sobotę lub inny dzień wolny od pracy w danej firmie, to pracownikowi przysługiwał z tego tytułu dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. dodatkowy dzień wolny z tego tytułu nie będzie przysługiwał.