piątek, 23 września 2022

Jesień 2022
Jesień astronomiczna zaczęła się 23 września o godz. 3.03, czyli w momencie równonocy jesiennej i będzie trwała do 21 grudnia, czyli momentu przesilenia zimowego.

W tym roku jesień astronomiczna wypada w tym samym dniu z jesienią kalendarzową.

W trakcie jesieni astronomicznej dzień jest krótszy od pory nocnej, z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.


Zdjęcie z dnia 23 września 2022 r.


Foto: fortyck