niedziela, 24 marca 2019

45 wyprawa KTK - kilka zdjęć45 wyprawa KTK (z 24 marca 2019 r.) - oto niektóre zdjęcia.

Wkrótce linki do fotorelacji i video.


Foto: fortyck